පළාත් පාලන ආයතන


නගර සභා

 • අනුරාධපුර

ප්‍රදේශීය සභා

 • මැදවච්චිය

 • රඹෑව

 • කැබිතිගොල්ලෑව

 • පදවිය

 • කහටගස්දිගිලිය

 • හොරොව්පොතාන
 • ගලේන් බිදුනුවැව

 • තලාව

 • මධ්‍යම නුවරගම් පළාත

 • නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

 • නොච්චියාගම

 • රාජාංගනය

 • ගල්නෑව

 • ඉපලේගම

 • මිහින්තලේ

 • තිරප්පනේ

 • කැකිරාව

 • පලාගල

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම (2012 ජූනි 02 වෙනි සෙනසුරාදා, 03:27)