உள்ளுராட்சி மன்றங்கள்

 

மாநகர சபைகள்

  • கொழும்பு
  • தெஹிவலை
  • கல்கிசை
  • மொரட்டுவை
  • ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை

நகர சபைகள்

  • கொலன்னாவை
  • சீத்தாவக்கை
  • மஹரகமை

பிரதேச சபைகள்

  • கொட்டிகாவத்தை முல்லேரியா
  • கடுவலை
  • சீத்தாவக்க புர
  • ஹோமாகமை
  • கெஸ்பேவை

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (சனிக்கிழமை, 02 ஜூன் 2012 03:27)