உள்ளுராட்சி மன்றங்கள்

 

மாநகர சபைகள்

 • கொழும்பு
 • தெஹிவலை
 • கல்கிசை
 • மொரட்டுவை
 • ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை

நகர சபைகள்

 • கொலன்னாவை
 • சீத்தாவக்கை
 • மஹரகமை

பிரதேச சபைகள்

 • கொட்டிகாவத்தை முல்லேரியா
 • கடுவலை
 • சீத்தாவக்க புர
 • ஹோமாகமை
 • கெஸ்பேவை

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது (சனிக்கிழமை, 02 ஜூன் 2012 03:27)